Nabídka služeb pro majitele a chovatele zvířat z farmových chovů (muflonů, daňků, jelenů…):

-komplexní poradenská, preventivní, diagnostická a terapeutická veterinární činnost v chovu

-koprologie, antiparazitární programy
 

Sedace, distanční imobilizace:

-zvířat z farmových chovů, hospodářských zvířat , zvířat ze zájmových chovů

-usnadnění manipulace při ošetření, přepravě či odchytu jedinců uniklých z chovu

Sedace, distanční imobilizace: