Nabídka služeb pro majitele a chovatele zvířat v drobnochovech:

-komplexní poradenská, preventivní, diagnostická a terapeutická veterinární činnost v chovu

-preventivní a diagnostická laboratorní vyšetření

-řešení systémových onemocnění (dýchacího, gastrointestinálního, reprodukčního či pohybového aparátu)

-reprodukce (inseminace, metody synchronizace říje, USG diagnostika, císařský řez, asistence při komplikovaných porodech)

-vakcinační programy

-koprologie, antiparazitární programy